Hur en del ord egentligen stavas

Bacon=Bäjjkån

Älg=Ellj

Coca Cola=Kåkka Kååla

Processor=Pråsässor

Cd-skiva=Sede-chiva

Element=Ällemänt

Hemsida=Hämmsiida

Blädderfilm=Bleddrfillm

Webbkamera=Väbbkamära

Garage=Karach

Tv-fjärrkontroll=Tävä-fjerrkåntråll

Kommissarie=CŚmmizarijš